นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของบุคคล และให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บ และเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการและนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมา เพื่อควบคุมการใช้, ปกป้อง และปกปิดข้อมูลของคุณจากบุคคลภายนอก

ขอบเขต

   นโยบายนี้จะถูกนำไปใช้กับทุกเว็บไซต์ และทุกบริการในเครือของเรา โดยเราจะทำการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณใช้งานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการ, การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์


   บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บข้อมูลการเข้า-ออกในการใช้งานโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address), ลำดับและทิศทางการใช้งานเว็บไซต์, ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคุณ ในกรณีที่ บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน หรือเพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยจะนำข้อมูลของคุณไปใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ ดังนี้
   1. เพื่อความสะดวกในการติดต่อให้บริการ
   2. เพื่อสำรองข้อมูลของคุณไว้ ในกรณีที่คุณร้องขอข้อมูลของคุณเข้ามา
   3. เพื่อวัดความสนใจ และความพึงพอใจในการให้บริการต่างๆ
   4. เพื่อใช้ในการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการใหม่ๆ
   5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้ตรงกับคุณลักษณะ และความความต้องการของคุณ

   โดยข้อมูลที่เก็บอาจรวมถึงข้อมูลที่ต้องระบุตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่เรียกเก็บเงิน, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ e-mail หรือข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ โดยบริษัทฯจะไม่ขาย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ แก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง


   คุกกี้ (Cookies) มีไว้เพื่อช่วยให้การให้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์แก่คุณมีความสมบูรณ์ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ใช้คุกกี้ ในการการควบคุมและเชื่อมต่อการทำงานระหว่าง Browser ของคุณ และระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของคุณ โดยคุกกี้ เหล่านี้จะได้รับการเข้ารหัสในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและระบบของบริษัทฯ ทำให้มีความปลอดภัยสูง คุกกี้ มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากคุณคลิกออกจากระบบ

  • theme color

ขอบคุณสำหรับการสมัครรับข่าวสาร

คุณจะไม่พลาดข่าวสาร โปรโมชั่น ส่วนลด และการแบ่งปันดีๆ จากเรา