เกี่ยวกับเรา

Koomhub.com ยังไงก็คุ้ม เราขายสินค้าทุกอย่าง ของดี ของมีคุณภาพ ขายกันง่ายๆ ราคาแบบฮิปๆ กันเองๆ 


Koomhub.com (คุ้มฮับ.คอม) เป็นเว็บไซต์รูปแบบ Business to Consumer : B2C เราเป็นสื่อกลางในการให้บริการซื้อ-ขายสินค้า และทำการตลาดให้กับเจ้าของสินค้าและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เรามีการคัดเลือกผู้ขาย และคัดกรองสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานมาลงขายบนเว็บ Koomhub.com (คุ้มฮับ.คอม) เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจในสินค้าและบริการของเรา 

Koomhub.com (คุ้มฮับ.คอม)  


เป็นเว็บไซต์ในเครือของ บริษัท บูมซ์ สโตร์ อินเตอร์แอคชั่น จำกัด (Boomz Store Interaction Co.,Ltd.) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของนักไอที นักการตลาด และนักการขายด้าน Web Developer, e-Marketing, e-Commerce, Blogger ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการออนไลน์ให้มีคุณภาพ เราจึงทำงานแบบมืออาชีพ โดยเน้นการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของทุกคน เพื่อพัฒนาความสามารถของทุกคนในทีม, เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่แปลก แตกต่าง, เพิ่มคุณภาพให้กับบริการของเรา และทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ (Vision) :

To be a partner of Small and Medium Enterprises (SME) business : เป็นคู่หูของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คุณค่าของงาน (Values) :

Change to the better : ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ, Professional : ทำงานแบบมืออาชีพและมีมาตรฐาน, Teamwork : ทำงานด้วยน้ำใจและทำงานเป็นทีม

เว็บไซต์ในเครือ :

สั่งซื้อง่าย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จ่ายเงินปลอดภัย หลายช่องทาง

จัดส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

เปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน